Afkomsgrupper på
SV-BUNDESSIGER-ZUCHTSCHAU 2003 set af
"Pelle" S. E. Lundkvist

Dette er ikke en oversættelse af hvad de tyske dommere kommenterede, det er mit syn på de forskellige grupper. Ud fra mit syn kan beskrivelsen bruges til en særdeles god diskussionsaften, blandt hundeejere og opdrættere i de mørke vinteraftener.
Med sportslig hilsen "Pelle"

 Nr. 1 Larus v. Batu.
Stillede ikke.

Nr. 2 Markallens Pajas.
Stillede 6 hanner og 9 tæver.
Alle i yngste og unghunde klasse
En gruppe af middelstore hunde. De er ens i type og pigment, kønspræget hos hannerne ønskes mere udtalt, enkelte hvælver ryggen lidt rigeligt, de er godt vinklede for og særdeles godt vinklet bag, lidt kort kryds med godt leje, underbrystet ønskes længere, fremgrebet ønskes længere og mere kraftfuldt, godt fraskub.

Nr. 3 Mack v. Aducht.
Stillede ikke.

Nr. 4 Rickor v. Arlett.
Stillede ikke.

Nr. 5 Rikkor v. Bad Boll.
Stillede ikke.

Nr. 6 Pascha v. d. Jahnhöe.
Stillede 7 hanner og 9 tæver.
De er ens i type og alle har særdeles godt pigment, der er tydeligt forskel i kønspræget, enkelte hvælver ryggen lidt rigeligt, lidt fladt kryds, hanhundene har lidt dybt underbryst af god længde, tæver har lidt kort underbryst, overarmen ønskes i nogle tilfælde længere og mere gennemvinklet, de er særdeles godt vinklet bag, med god knævinkel, gode bevægelser med frit fremgreb og kraftfuldt fraskub.

Nr. 7 Whisky v. Bierstadter Hof.
Stillede ikke.

Nr. 8 Henry v. d. Dunieschenke.
Stillede 9 hanner og 15 tæver.
Alle i yngste og unghunde klasse.
Særdeles god størrelse, alle er ens i type og pigment, pigmentet ønskes lidt varmere, tydeligt forskel på kønspræget, på de fleste ønskes manken højere, lidt kort kryds, overarmen ønskes lidt længere og mere skråtliggende, særdeles godt vinklet bag med en god knævinkel, særdeles god længde af underbrystet,
fremgrebet ønskes længere, særdeles godt fraskub.

Nr. 9 Neptun v. Bad-Boll.
Stillede 12 hanner og 7 tæver.
Alle i yngste klasse.
De er ens i type og pigment, særdeles godt pigment, tydelig forskel på kønspræget, på de fleste skal manken være højere, enkelte hvælver ryggen lidt rigeligt, kort fladt kryds med lidt høj haleansats, overarmen skal være længere og mere skråtliggende, særdeles godt vinklet bag, enkelte med kort underbryst, fremgrebet er kort og trippende, godt fraskub, de fleste falder lidt rigeligt i manken under bevægelse.

Nr. 10 Quando v. Sofienwald.
Stillede 7 hanner og 12 tæver.
Alle i yngste klasse.
Alle er ens i type og pigment, tydeligt forskel på kønspræget, udtryksfulde hoveder med mørke øjne, særdeles god manke og ryg, de fleste har særdeles god længde og leje af krydset, efter alder er de særdeles godt vinklet for og bag, på enkelte ønskes overarmen lidt længere, lange løbsknogler, gode bevægelser hvorunder enkelte synker lidt rigeligt i manken.

Nr. 11 Yak v. Frankengold.
Stillede 9 hanner og 11 tæver.
Alle i yngste klasse.
De er alle ens i type og pigment, særdeles godt pigment, passende højde- længdeforhold, tydeligt forskel på kønspræget, alle har lidt svag underkæbe, særdeles god manke og ryg, god længde og leje af krydset, godt vinklet for særdeles godt vinklet bag, gode bevægelser, enkelte virker lidt humørforladte, de lægger ørerne tilbage under bevægelse.

Nr. 12 Solo v. Frutteto.
Stillede 9 hanner og 6 tæver.
Alle i yngste og unghunde klasse.
Alle er ens i type og pigment, særdeles godt pigment, tydeligt forskel på kønspræget, dejligt udtryk i hovedet med mørke øjne, særdeles god manke og ryg, på enkelte ønskes krydset længere og mere afrundet, underbrystet ønskes lidt længere, godt vinklet for , særdeles godt vinklet bag, særdeles gode bevægelser med langt fremgreb og kraftfuldt fraskub, hanner er bedre end tæver.

Nr. 13 Fritz v. Farbenspiel.
Stillede 15 hanner og 7 tæver.
Alle i yngste og unghunde klasse.
De står på øverste størrelsesgrænse, alle er ens i type, der er lidt spredning i pigmentet, tydelig forskel på kønspræget, flere har lidt bølget pels på ryggen, god manke og ryg, de fleste har lidt kort kryds, og lidt kort overarm, særdeles godt vinklet bag, underbrystet ønskes lidt længere, fastheden i fronten ønskes bedre, særdeles gode bevægelser med langt fremgreb og kraftfuldt fraskub, under bevægelse holder de manken særdeles godt.

Nr. 14 Erasmus v. Noort.
Stillede 6 hanner og 15 tæver.
Alle i yngste klasse.
Særdeles god størrelse, de er ens i type og pigment, tydelig forskel på kønspræget, normal manke og ryg, på flere af dyrene ønskes krydset længere og mere afrundet, overarmen ønskes længere og mere skråtliggende, særdeles godt vinklet bag, lidt kort underbryst, fransk forstilling, særdeles gode bevægelser, hvor under fastheden i fronten ønskes mere udtalt.

Nr. 15 Saber v. Steffen Haus.
Stillede 3 hanner og 13 tæver.
Gruppen er ikke helt ens i type og pigment, pigmenteringen ønskes lidt varmere, hannerne savner lidt kønspræg, god manke og ryg, kryds og overarm ønskes længere, særdeles godt vinklet bag, underbrystet ønskes længere, lidt kort trippende foraktion, godt fraskub, tæverne er bedre end hannerne.

Nr. 16 Ando v. Altenberger Land.
Stillede 6 hanner og 17 tæver.
Alle i yngste og unghunde klasse.
De er ens i type og pigment, særdeles godt pigment, på enkelte hanner skal kønspræg være mere udtalt, særdeles god manke og ryg, god længde og godt leje af krydset, godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag, med særdeles god knævinkel, fremgrebet på enkelte ønskes længere, særdeles godt fraskub.

Nr. 17 Quantum v. Arminius.
Stillede 14 hanner og 15 tæver.
Alle i yngste og unghunde klasse.
De står på den øverste størrelsesgrænse, alle er ens i type og pigment, særdeles godt pigment, tydelig forskel på kønspræget, passende højde- længdeforhold, særdeles god manke og ryg, særdeles god længde og leje af krydset, velvinklet for, særdeles velvinklet bag, særdeles gode bevægelser med langt fremgreb og kraftfuldt fraskub.

Nr. 18 Hill v. Farbenspiel.
Stillede 16 hanner og 7 tæver.
Alle i yngste og unghunde klasse.
Der er lidt spredning i type og pigment, tydelig forskel på kønspræget, gode højde- længdeforhold, særdeles god manke og ryg, enkelte har lidt kort kryds, gode bevægelser, hannerne er bedre end tæverne, under bevægelse falder tæver lidt i manken og de har lidt fremskudt skulder.

Nr. 19 Baru v. Haus Yü.
Stillede 15 hanner og 5 tæver.
De står på den øverste størrelsesgrænse, de er ens i type, der er lidt spredning i pigmentet, god kraft og substans, tydelig forskel på kønspræget, underkæben ønskes lidt dybere, god manke og ryg, flere i gruppen skulle have længere kryds med bedre leje, godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag, fremgrebet savner lidt kraft, godt fraskub.

Nr. 20 Yello v. St.-Michaels-Berg.
Stillede 9 hanner og 21 tæver.
Lidt spredning i type og pigment, tydelig forskel på kønspræget, på mange i gruppen ønskes knoglekraften mere udtalt, dejligt udtryksfulde hoveder, særdeles god manke og ryg, de fleste har udmærket længde og leje af krydset, godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag, langt frit fremgreb, fraskubbet ønskes mere kraftfuldt, under bevægelse holder de deres manke højt, men lænden ønskes fastere.

Nr. 21 Kevin v. Murrtal.
Stillede 13 hanner og 17 tæver.
Der er lidt spredning i type og pigment, en del af hundene i gruppen ser lidt humørforladte ud, normal manke og ryg, på enkelte skal krydset være længere, overarmen skal være længere og mere skråtliggende, særdeles godt vinklet bag, fremgrebet skal være mere kraftfuldt, godt fraskub, under bevægelse falder mange i manken.

Nr. 22 Ursus v. Batu.
Stillede 20 hanner og 12 tæver.
De er ens i type og næsten ens i pigmentering, særdeles godt pigment, tydelig forskel på kønspræget, dejlig udstråling i hovedet, høj manke, stærk ryg, krydsene er blevet bedre med årene, men stadigvæk lidt korte og flade, god længde og leje af overarmen, særdeles godt vinklet bag, særdeles gode bevægelser med langt fremgreb og kraftfuldt fraskub, under bevægelse holder de deres manke særdeles godt.

Nr. 23 Dux della Valcuvia.
Stillede 22 hanner og 17 tæver.
Afkommet står på den øverste størrelsesgrænse, de er ens i type og pigment, alle ønskes lidt varmere i pigmentet, der er tydelig forskel på kønspræget, særdeles god manke og ryg, god længde og leje af krydset, lang overarm som ønskes mere skråtliggende, særdeles godt vinklet bag, god længde af underbrystet, lange løbsknogler, langtrækkende særdeles kraftfulde bevægelser, hvorunder de holder deres manke særdeles godt.

Nr. 24 Orbit v. Tronje.
Stillede 14 hanner og 17 tæver.
Der er mange på den øverste størrelsesgrænse, de er ens i type og piment, meget godt pigment, gode højde- længdeforhold, tydelig forskel på kønspræget, mørke øjne, god manke og ryg, de fleste har god længde og godt leje af krydset, godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag, lidt kort underbryst, særdeles gode bevægelser, hvorunder de holder deres manke særdeles godt, hanhundene er bedre end tæverne.

Nr. 25 Bax v. d. Luisenstrasse.
Stillede 22 hanner og 19 tæver.
God størrelse, god kraft og substans, de er ens i type og pigment, særdeles godt pigment, mange i gruppen mangler lidt udtryk i hovedet, de fleste har god manke med lidt rigelig knæk bag, god længde og leje af krydset, godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag, god længde af underbrystet, langtrækkende, kraftfulde bevægelser, hvorunder fastheden i front og albuer skal være bedre.

Nr. 26 Wallace aus Agrigento.
Stillede 15 hanner og 22 tæver.
Mange i gruppen er på den øverste størrelsesgrænse, de er ens i type og pigment, pigmentet ønskes lidt varmere, normal manke og ryg, god længde og godt leje af krydset, godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag, lange løbsknogler, fremgrebet ønskes længere, godt fraskub, under bevægelse falder enkelte i manken, men de fleste holder manken særdeles godt, alle ønskes fastere i front og haser.

Nr. 27 Ghandi v. Arlett.
Stillede 31 hanner og 22 tæver.
God størrelse, de er ens i type og pigment, tydeligt forskel på kønspræget, god kraft og substans, de fleste savner lidt udtryk i hovedet, særdeles god manke og ryg, særdeles god længde og leje af krydset, velvinklet for, særdeles velvinklet bag, på enkelte kunde overarmen være lidt længere, normalt underbryst, gode bevægelser, hvorunder enkelte har lidt paraderende foraktion, særdeles godt fraskub.

Nr. 28 Esko v. Dänischen Hof.
Stillede 14 hanner og 33 tæver.
Mange på den øverste størrelsesgrænse, ens i type og pigment, pigmentet er bedre end vi har set Esko stille de tidligere år, gode længde- og højdeforhold, dejlig kraft og substans, god manke og ryg, særdeles god længde og leje af krydset, særdeles godt vinklet for og bag, lange kraftfulde bevægelser, hvorunder fastheden i fronten ønskes mere udtalt, mange af tæverne har de helt ønskværdige bygningsforhold.

Nr. 29 Yasko v. Farbenspiel.
Stillede 30 hanner og 24 tæver.
Særdeles god størrelse med passende højde- længdeforhold, de er ens i type og pigment, særdeles godt pigment, tydelig forskel på kønspræget, udtryksfulde hoveder, særdeles god manke og ryg, særdeles god længde og leje af krydset, særdeles velvinklet for og bag, harmoniske brystforhold, god længde af underbrystet, lige støttelinier, går lige for og bag, særdeles gode bevægelser med langt og kraftfuldt fremgreb, særdeles kraftfuldt fraskub, under bevægelsen holder de deres manke særdeles godt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

   

 
 
© 2001-2023 schaeferhunden.dk all rights reserved | index | top af siden